Managementului de proiect are ca avantaj abordarea metodica pentru a gestiona activitatile unui proiect, care au obiective, scopuri si cerinte definite, referitoare la timp, costuri, calitate si parametri de performanta, activitati considerate importante si adecvate pentru finantare.

Succesiunea fazelor de realizare a managementului proiectelor (ISO21500) este următoarea:

  1. initierea proiectelor: dezvoltarea planului de proiect conform cerintelor clientului, tipologiei si complexitatii proiectului, definirea activitatilor, definirea rezultatelor cerute de diferitele parti interesate
  2. planificarea integrata a proiectelor prin planificarea activitatilor, estimarea costurilor si crearea bugetelor de proiect, crearea graficului de executie, organizarea echipelor de proiect, stabilirea rolurilor si responsabilitailor, planificarea si organizarea comunicarii a managementului cerintelor si a schimbarilor din proiect, a managementului a achizitiilor si a managementului riscului
  3. executia proiectului prin desfasurarea activitatilor prevazute
  4. monitorizarea si controlul integrat al schimbarilor ce intervin in cadrul proiectului, controlul comunicarii, a resurselor, a calitatii, a riscurilor, a incadrarii in timp si costuri
  5. inchiderea proiectelor prin documente care dovedesc daca au fost realizate beneficii si care ofera recomandari pentru imbunatatiri viitoare.