In momentul achizitionarii unui teren in vederea construirii unei cladiri sau in vederea renovarii si modificarii celei deja existente trebuie sa aveti in vedere o serie de factori:

1Factori urbanistici

Modul de construire este stict reglementat de legislatia generala, si in special de catre regulamentele de urbanism care sunt insotite de planuri: Plan Urbanistic General – P.U.G, Plan Urbanistic Zonal – P.U.Z. sau Plan Urbanistic de Detaliu – P.U.D. Cladirile proiectate trebuie sa respecte Codului Civil si toate regulamentele care se refera la terenul in cauza privind:

  • Functiunea permisa
  • Inaltimea maxima
  • Retragerile cladirii fata de limitele terenului
  • Procentul de ocupare al terenului (P.O.T.) -raport intre suprafata la sol a cladirii propuse si suprafata terenului.
  • Coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.) -raport dintre suprafata totala desfasurata a cladirii si suprafata terenului.
  • Alte reglementari legale privind protectia mediului, protectia monumentelor istorice, siguranta in exploatare, protectia la foc, etc.

2Dimensiunea si orientarea terenului

Dimensiunile minime a terenului impuse de regulamentul de urbanism determina si tipul cladirilor ce pot fi construite pe teren: cladiri de tip izolat sau cladiri insiruite/cuplate. Orientarea fata de punctele cardinale determina relationarea spatiilor interioare cu exteriorul.

3Cai de acces, vecinatati si utilitati publice

Este de dorit ca terenul sa se afle in apropierea unor strazi, bulevarde sau sosele importante dar trebuie avuta in vedere poluarea sonora sau chimica. Energia electrica, apa, canalizarea, gazele naturale pot fi asigurate prin racordare la retelele urbane sau din surse proprii. Vecinatatea unor magazine, parcuri, gradinite, scoli, a transportului in comun pot influenta decizia dumneavoastra.

4Natura terenului de fundare

Se pot realiza cladiri in orice conditii de fundare, indiferent de natura terenului dar costurile pot varia semnificativ. Recomandam consultarea unui arhitect inainte de achizitionarea terenului pe care urmeaza sa se construiasca.

Exigente in proiectare

Orice constructie trebuie realizata pe baza unui proiect tehnic si a detaliilor de executie. Proiectarea unei cladiri trebuie sa satisfaca o serie de exigente: functionale, estetice, economice, structurale, ecologice, de comportare in timp, de orientare, de viteza de executei si altele.

Rolul arhitectului este sa medieze aceste exigente in mod inovativ. Un proiect tehnic de executie este format din urmatoarele specialitati: arhitectura, structura de rezistenta, instalatii sanitare, instalatii termice si de ventilatii, instalatii electrice si de securitate. Coordonarea specialitatilor revine managerului de proiect.

Solutia arhitecturala, materialele din care este realizata structura de rezistenta sau finisajele sunt elemente care pot determina variatii foarte importante ale costului total al investitiei.Durata de realizare a unui proiect variaza in functie de complexitatea proiectului si de timpii de avizare.

Consideratii legislative

Proiectele se intocmesc conform legislatiei romane in vigoare in concordanta cu normele europene.

Pentru a putea construi o cladire noua sau pentru a modifica/consolida/demola una existenta, din punct de vedere legal, este obligatorie obtinerea unei autorizatii de construire.

Solicitantul cererii de autorizare trebuie sa fie detinatorul unui drept real de proprietate asupra terenului.